I-graj z losem dzięki zdolnościom. Różnice w cechach osobowości i zdolnościach poznawczych między pokerzystami zawodowymi, rekreacyjnymi i osobami niegrającymi w pokera

Rafał Muda, Paulina Śliwińska, Anna Pawelec

Streszczenie


Zrealizowane badania dotyczyły związku cech osobowości izdolności poznawczych z osiąganym wynikiem finansowym wgrze wpokera oraz cech, którymi różnią się pokerzyści od osób niegrających. Jest tospojrzenie odmienne od podejścia, w którym poker określany jest jako gra stricte losowa, tak jak gra na automatach czy ruletka. Wbadaniu wzięli udział gracze pokerowi, wtym pokerzyści należący do polskiej czołówki oraz osoby niegrające wpokera. Hipotezy postawione wartykule zakładają, że pewne cechy osobowości izdolności poznawcze są związane z wysokością dochodu uzyskiwanego zpokera. Wyniki wskazują na to, że jedyną zmienną, wraz ze wzrostem której wzrasta poziom wyników finansowych, jest inteligencja emocjonalna. Dowiedziono również, że pokerzyści posiadają istotnie wyższy poziom w zakresie inteligencji emocjonalnej, kontroli emocji, poczucia wewnętrznej kontroli, skłonności do ryzyka oraz niższy poziom impulsywności wporównaniu do osób niegrających wpokera.


Słowa kluczowe


poker, cechy osobowości, zdolności poznawcze, dochód, inteligencja emocjonalna, hazard

Pełny tekst

PDF

Literatura


Ackerman, P. L. (1994). Intelligence, Attention and Learning: Maximal and Typical Performance. W: D. K. Detterman (red.), Current Topics in Human Intelligence (t. 4, s. 1-27). Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.

Baumeister, R. F., Heatheron, T. F., Tice, D. M. (2000). Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji? Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cabot, A., Hannum, R. (2005). Poker: Public Policy, Law, Mathematics, and the Future of an American Tradition. Thomas M. Cooley Law Review, 22(3), 443-514.

Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). TUS – Testy Uwagi i Spostrzegawczości. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Darke, P. R., Freedman, J. L. (1997). Lucky Events and Beliefs in Luck: Paradoxical Effects on Confidence and Risk- Taking. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(4), 378–388.

DeDonno, M. A., Detterman, D. K. (2008). Poker Is a Skill. Gaming Law Review, 12(1), 31-36.

Dickman, S. J., Meyer, D. E. (1988). Impulsivity and Speed-accuracy Tradeoffs in Information Processing. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 274-290.

Druskat, V. U., Wolff, S. B. (2001). Building The Emotional Intelligence of Groups. Harvard Business Review, 79, 80-87.

Drwal, R. Ł. (1978). Poczucie kontroli jako wymiar osobowości – podstawy teoretyczne, techniki badawcze i wyniki badań. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria III (t. 3, s. 207-337). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drwal, R. Ł. (1995). Kwestionariusz do Pomiaru Poczucia Kontroli (Delta). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ferris, J., Wynne H. (2001). The Canadian Problem Gambling Index: Final Report. (Raport Canadian Centre on Substance Abuse).

Gibbs, N., Epperson, S. E. (1995). The EQ factor. Time, 10,2. New York: Time Warner.

Gilovich, T. (1991). How We Know What Isn’t So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life. New York: Free Press.

Hannum, R., Rutherford, M., Dalton, T. (2012). Economics of poker: The effect of systematic chance. The Journal of Gambling Business and Economics, 6(1), 25-48.

Hersch, P. D., Scheibe, K. E. (1967). Reliability and validity of internal-external control as personality dimensions. Journal of Consulting Psychology, 31, 609–613.

Jaworowska, A. (2011). IVE – Kwestionariusz Impulsywności. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Härtel, C. E. J., Hooper, G. S. (2002). Workgroup emotional intelligence Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Human Resource Management Review, 12,195-214.

Kirschenbaum, D.S. (1987). Self-regulatory failure: A review with clinical implications. Clinical Psychology Review, 7, 77-104.

Kofta, M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lelonek-Kuleta, B. (2012). Psychospołeczne korelaty uzależnień od gier hazardowych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Letzring, T. D., Block, J., Funder, D. C. (2005). Ego-control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the self. Journal of Research in Personality, 39, 395–422.

Matczak, A. (2008). Do czego może być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej? W: M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: PWN.

McCormack, A., Griffiths, M. D. (2011). What Differentiates Professional Poker Players from Recreational Poker Players? A Qualitative Interview Study. International Journal of Mental Health and Addiction, 10, 243-257.

Niewiadomska, I., Brzezińska, M., Lelonek, B. (2005). Hazard. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Palfai, T. P., Salovey, P. (1993). The influence of depressed and elated mood on deductive and inductive reasoning. Imagination, Cognition and Personality, 13, 57-71.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28.

Schwarz, N. (1990). Feelings as information: Informational and motivational functions of affective states. W: E.T. Higgins, E.M. Sorrentino (red.), Handbook of motivation and cognition (t. 2, s. 527-561). New York: Guilford Press.

St. Germain, J., Tenenbaum, G. (2011). Decision-making and thought processes among poker players. High Ability Studies, 22(1), 3–17.

Sternberg, R. J. (2001). Uwaga i świadomość. W: R. J. Sternberg (red.), Psychologia poznawcza (s. 67-95). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: PWN.

Taracha, M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.

Woronowicz, B. T. (2003). Bez tajemnic. O uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Zeidner, M., Matthews, G., Roberts, R. D. (2004). Emotional intelligence in the workplace: A critical review. Applied Psychology: An International Journal, 53, 371-399.
DOI: https://doi.org/10.14659/PJOEP.2014.05.02

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.