Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym – perspektywa instytucjonalna

Jarosław Plichta, Grażyna Plichta

Streszczenie


Problematyka zaufania jest coraz częściej podejmowanym tematem w ostatnich latach, zarówno w dyskusjach naukowych, jak i przestrzeni społecznej. Niewątpliwie przyczynił się do tego kryzys ekonomiczny, którego przyczyn upatruje się m.in. w podważeniu lub/i nadużyciu zaufania obywateli do instytucji finansowych czy państwowych. Znaczenie tego zasobu przywoływane jest coraz częściej nie tylko w kontekście społecznym, ale również ekonomicznym. Budowanie relacji opartych na zaufaniu jest procesem kosztownym wymagającym od stron transakcji wysiłku i nakładów. Jest to związane nie tylko z tworzeniem warunków do realizacji pojedynczych transakcji, ale również z budowaniem instytucji natury ogólnej, wspierających procesy wymiany w celu ich większej efektywności. Dodatkowym czynnikiem zmieniającym podejście do tego problemu jest dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych, w tym Internetu. Powoduje to zwiększenie zapotrzebowania na kapitał zaufania w transakcjach elektronicznych. Wydaje się, że dobrą płaszczyzną do wyjaśniania procesów wymiany opartych o czynnik zaufania jest podejście instytucjonalne opierające się w swoim głównym nurcie na teorii kosztów transakcyjnych, teorii agencji i teorii praw własności. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia wybranych aspektów dotyczących znaczenia zaufania na przykładzie handlu w kontekście kosztów transakcyjnych.


Słowa kluczowe


zaufanie, koszty transakcyjne, zarządzanie relacjami z klientem, B2C, technologie komunikacyjne i informacyjne, sieć Internet

Pełny tekst

PDF

Literatura


Audi, R. (2008). Some Dimension of Trust In Business Practices: From Financial and Product Representation to Licensure and Voting. Journal of Business Ethics, 80 (1), 97-102.

Bugdol, M. (2009). Problem zaufania w usługach. Problemy Jakości, grudzień 2009, s. 14.

Bugdol, M. (2010). Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 23.

Euijin, K., Tadisina, S. A. (2007). Model of Customers Trust In E - Businesses: Micro-Lever Inter-Party Trust Formation. Journal of Computer Information Systems, 48, 88-104.

Fukuyama, F. (1997). Zaufanie - Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo PWN, s. 39.

Ganesan, S., Hess, R. (1997). Dimensions and Leveis of Trust: Implications for Comitment to a Relationship, Marketing Letters, 8 (4), 439-448.

Garbarski, L., Tkaczyk, J. (red.) (2009). Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Seria Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sanikowska, A., Wańtuchowicz, M. (2007). Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 31.

Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic! S.C., s. 26.

Harrison, D., McKnight, D., Cummings, L.L., Chervany, N.L. (1998).Trust Formation in New Organizational Relationship. Academy of Management Review, 3.

Hirsch, D. Budowanie zaufania jako podstawa funkcjonowania społecznie odpowiedzialnego biznesu, http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/tztgkcsoe883yom4 (data odczytu: 13.11.2012 r.), s. 23.

Jiang, X., Khasawneh, M.T., Master, R., Bowling, S.R., Gramopadhye, A.K., Melloy, B.J., Grimem, L. (2004). Measurement of human Trust in a hybryd inspection system based on Signal detection theory measures, International Journal of Industrial Ergonomics, 34 (5), 407-419.

Laske, M., Neunteufel, H. (2005). Vertrauen eine „Conditio sine qua non“ für Kooperationen? Wismarer Diskussionspapiere, Hochschule Wismar, Fachbereich Wirtschaft, Heft, nr 01, s. 11.

Marcinkowski, P. (2010). Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 33-36.

Plichta, J. (w druku). Społeczna odpowiedzialność w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków.

Sztompka, P. (2004), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 308-316.

Zaufanie jako podstawa rozwoju w handlu internetowym (2011). Raport Ceneo.pl , Październik 2011
DOI: https://doi.org/10.14659/PJOEP.2013.03.03

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.