Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości – teoria i praktyka

Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski

Streszczenie


Zamierzeniem artykułu było wskazanie istotnych czynników natury behawioralnej mających wpływ na funkcjonowanie rynku nieruchomości (RN). Motywacją podjęcia tego zagadnienia była chęć zwrócenia uwagi na oddziaływanie elementów behawioralnych w wielu dziedzinach życia i nauki, w tym w systemie rynku nieruchomości (SRN). Ponadto podjęto próbę przeglądu definicji rynku nieruchomości w celu odszukania, nazwania oraz podkreślenia elementów behawioralnych w tych definicjach. Ważną częścią pracy jest także kwestia niepewności oraz ryzyka na RN, które stanowią jądro badań ekonomii behawioralnej. Celem artykułu jest zaproponowanie nowej definicji rynku nieruchomości, definicji w ujęciu behawioralnym oraz prezentacja behawioralnego modelu rynku nieruchomości. Część teoretyczna została także skonfrontowana z praktycznym podejściem - przeprowadzono badanie sondażowe nt. sposobu postrzegania RN wśród studentów UWM w Olsztynie oraz WSETiNS w Kielcach.


Słowa kluczowe


ekonomia behawioralna, rynek nieruchomości, rynek nieruchomości w ujęciu behawioralnym

Pełny tekst

PDF

Literatura


Altman, M. (2006). Introduction. W: M. Altman (red.), Handbook of contemporary Behavioral Economics: foundations and developments. New York, London: M.E Sharpe.

Baxter, J. L. (1993). Behavioral Foundations of economics. Londyn: St. Martin’s Press.

Bełej, M., Cellmer, R. (2006). Koncepcja oceny poziomów ryzyka na rynku nieruchomości i sposobów jego uwzględniania w procesie inwestycyjnym. Materiały i Studia TNN, 14 (1), 13-26.

Bryx, M. (2008). Rynek nieruchomości: system i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.

Brzezicka, J., Wiśniewski, R. (2012). Behawioralne aspekty rynku nieruchomości. Studia i Materiały TNN, 20 (2), 21-31.

Camerer, C. F., Loewenstein, G. (2004). Behavioral Economics: Past, Present, Future. W: C. F. Camerer, G. Loewenstein, M. Rabin, Advances in Behavioral Economics (s. 3-59). Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Forlicz, S. (2001). Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. Warszawa: PWE.

Frey, B. S., Stutzer, A. (2007). Economics and Psychology: Development and Issues. W: B. S. Frey, A. Stutzer, Economics and Psychology (s. 3-15). Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press.

Garwron, H. (2005). Opłacalność a ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami i analiza efektywności inwestowania. Studia i Materiały TNN 13 (1), 5-20.

Grobler, A. (2006). Metodologia nauk. Kraków: Wyd. Znak, Wyd. Aureus.

Heilpern, S. (1998). Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. Wrocław: Wyd. AE im. Oskara Langego.

Hopfer, A., Cellemr R. (1997). Rynek nieruchomości. Olsztyn: Wydawnictwo ART.

Kałkowski, L. (red.) (2001). Rynek nieruchomości w Polsce: praca zbiorowa , Warszawa: Twigger.

Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science 185 (4157), 1124–1131.

Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.

Kuhn, T.S. (1862/1968). Struktura rewolucji naukowych. Przekład: H. Ostromęcka, Warszawa: PWN.

Maital, S., Maital, S. L. (1993). Introduction. W: S. Maital, S. L. Maital (red.), Economics and Psychology. Brookfield: Edward Elgar Company Press.

Marcinek, K. (2001). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.

Radzewicz, A., Wiśniewski, R., Renigier-Biłozor, M. (2011). Od niepewności do efektywności rynku nieruchomości. Materiały konferencyjne ERES 2011, Holandia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U.2011 nr 165 poz. 985), § 5 ust. 1.

Siemińska, E. (red.) (2011). Inwestowanie na rynku nieruchomości. Warszawa: Poltext.

Wiśniewski, R. (2007). Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości. Seria: Rozprawy i monografie. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wilkinson, N. (2008). An Introduction to Behavioral Economics. New York: Palgrave Macmillan.

Wojtyna, A. (2008). Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu. Ekonomista 1: 9-32.

Zaleśkiewicz, T. (2011),.Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN.
DOI: https://doi.org/10.14659/PJOEP.2013.03.01

Odniesienia

  • Obecnie nie ma odniesień.